خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

قرار اول آجر بود. قرار اول پشت درهای بسته. قرار اولمان یادت نیست. قرار اول را از لای آجرها دیده بودمت، یادت نیست. قرار اول توی حیاطتان بود. کنار درخت خرمالو و گل ها ی کوکب. قرار اول کنار توپ پلاستیکی قرمزی بود که انداخته بودم توی حیاطتان که برادرت مدام برایم بیاورد و تو را نبینم که قرار اولمان از لای آجر ها ببینمت. قرار اول موهایت بلند بود و یادت نیست. قرار اول بچه ها با سنگ نشانه ام می گرفتند و می زدند. یادت نیست. قرار اول پیرهن سفید، چسبیده بود به تنت و مدام عرق می کردی. یادت نیست. قرار اول طناب یکبار، ده بار، صدبار از روی سرت عبور می کرد و می پریدی. بالا، پایین. قرار آخر دور سرت. قرار آخر، طناب، یکبار، ده بار، صدبار از دور سرت. بالا بودی فقط. بالا...

نوشته شده در 1393/03/29ساعت 05:58 ب.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (20)