خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

از سرما خوردگی دو شب پیش سیگارهای نیمه کاره مانده، نوشته های نیمه کاره مانده، قهوه های نیمه کاره که دو شب از همه شان می گذرد. صندلی ها فقط کمی جابجا شده اند، کتاب ها، لباس ها، موهایم به هم ریخته اند. مخاط بینی ام آویزان شده روی لبانم. یادم آمد. باران می بارید که شب شد، که نخوابیدم و دو شب پیش سرماخوردگی از لای کتاب های نیمه خوانده به هم ریختند. موهایم روی مخاط بینی آویزان شدند روی سرما خوردگیِ امشب. نه. یادم آمد. دو شب پیش. که قهوه نیمه کاره روی نوشته ها جابجا می شد. باران. باران کی آمد؟ دو شب پیش که فقط سیگار کشیدم و لباس هایم را روی صندلی جابجا کردم. پنجره هم بود. یادم است. باز کرده بودم که موهایم آویزان شود روی مخاط لبانم. بینی ام نیمه کاره مانده، سرماخوردگی نیمه کاره مانده. دارد باران می بارد. دارد دو شب پیش می شود. دارد سیگار تمام می شود. قهوه روی صندلی دارد می ریزد. لباس ها دارد جابجا می شود. دارد یادم می آید. دارد آویزان می شود از پنجره، سیگار، مخاط، بینی، موهایم، لباس ها، باران، قهوه، سرماخوردگی، دو شب پیش...

نوشته شده در 1392/07/07ساعت 06:27 ق.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (29)