خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

باس: هااااااااااااااااااااااا

تنور: ئهههههههههههه

آلتو: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

سوپرانو: اییییییییییی

ارکستر: سکوت!!

نوشته شده در 1392/02/11ساعت 12:23 ب.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (7)