خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

چراغ ها را خاموش کنم و بروم برای خودم شمع روشن کنم. یک گوشه بنشینم و مدام بالا بیاورم. دود و عود و سیگار هم باشد اصلا. فرقی هم می کند مگر؟! حالا یک خط، یک صفحه، حالا هرچه. تمام می شود آخرش. باید چراغ ها را خاموش کنم و بروم گوشه ای بنشینم و همه اش را بالا بیاورم. باید خیره شوم، اصلا خیره هم نشوم. چشمانم را ببندم و بروم اولش. تا ته برگردم اول و مدام بالا بیاورم. آنقدر که شمع تمام شود، عود تمام شود، سیگار تمام شود. فقط کاش دلم برای کمانچه هایت تنگ شده باشد...


My Body Is A Cage* مَرد خیابان را تا ته سَر کشید...نوشته شده در 1391/11/26ساعت 03:38 ب.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (25)