X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

چقدر تفاوت دارد ساعت پنج صبح در حیاط بنشینی و خیره شوی به رد سرخی که پرنده هنگام پرواز روی آسمان بر جای می گذارد. و صدای گنجشکی روی درخت پرتقال که آرام گرفته را با لبانت زمزمه کنی. بلرزی و آسمان ابری تر شود. که صندلی کنج حیاط خیس بخورد و هی روشن تر شود. چقدر تفاوت دارد که کسی نباشد و تنها باشی میان هم آغوشی پرنده ها و باران بخورد توی صورتت، چشمانت، دستهایت. و آسمان تیره شود مدام. چقدر تفاوت دارد که در همه اش camel را تا camel دود کنی و تنها فیلتر بماند. که انگار ساعت پنج صبح را دود کرده باشی، رد سرخ پرنده روی آسمان را دود کرده باشی. که پنج صبح بگذرد و باران مدام ببارد. که صندلی هنوز کنج حیاط خیس بخورد. چقدر تفاوت دارد همه اش. انگار معشوقه ات همه اش را خواب باشد!!The End
نوشته شده در 1391/11/26ساعت 03:35 ب.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (15)