X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

  دخترکان در مزرعه روشن بودند
  لبخندشان...
  دستهاشان...
  بوی گندم بود و نارنج

  آفتاب که می تابید

  نوری بود...

  داغی بود...

  دخترکان در مزرعه روشن بودند

  دستهاشان...

  سیگار که بود

  دودی بود...

  داغی بود...

  کلاغ هم بود...

  رنگ هم بود...

  باد هم بود...

  سرد که می شد

  مزرعه خاموش بود

  آفتاب خاموش بود

  سیگار خاموش بود...

  دخترکان که خاموش شدند

  لبخندشان...

  دستهاشان...

  بوی کافور بود و عود

  کوچه خواموش شد...

  شب بود و ماه نبود

  سیگار بود و دود نبود

  کلاغ بود و رنگ نبود

  لب بود و لب نبود...!!

 

نوشته شده در 1391/11/26ساعت 03:35 ب.ظ توسط پوریا حمزه نظرات (24)