X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
خرمگس خال تور بدون سیگار در هوا فالش می خواند

!!

 فزون که می شویم فریاد می زنیم... شعار می دهیم... مشت ها گره کرده باز هم فریاد می زنیم... کتک هم می خوریم... زیاد... مثل سگ... هم می زنند هم میخوریم هردو مثل سگ...         

زخمی می شویم و فحش می دهیم و بعد به خانه مان می رویم... فردا تخم می کنیم... در خانه

می مانیم و نان گران می شود... ماست و پنیر و خامه نیز... مرغ هم ما را به تخم خودش نمی گیرد   و گران میشود... هنوز جای زخم روی بدنمان درد دارد... درخانه می مانیم و سیگار می کشیم، سیگاری می کشیم و مشروب می خوریم... زیاد... سیگار گران می شود... مشروب... ما اعصابمان می ریزد بهم... به هم پیام می دهیم که باز هم جمع شویم... فزونی که شویم فریاد می زنیم... شعار می دهیم... مشت ها را گره کرده و باز هم فریاد می زنیم... کتک هم می خوریم... زیاد... مثل سگ... هم می زنند هم می خوریم هردو مثل سگ... زخمی می شویم و فحش می دهیم و بعد باز هم

می مانیم... عقب نمی کشیم...

قرارمان فردا ساعت 9... شب را می خوابیم و صبح در صف نان می ایستیم...ظهر در صف گوشت... شب در صف شیر... از ساعت 9 هم گذشت... به خانه می رویم و سیگار می کشیم... آب گران میشود...  برق... گاز... تلفن... هوا... هوا... هوا... همینطور پیش برود باز هم دور هم جمع

می شویم... آن روز هیچ گهی نمی خوریم... هیچ گهی...
Attack

   

ََ

نوشته شده در 1391/11/26ساعت 03:33 ب.ظ توسط پوریا حمزه